Giấy biên nhận tiền mua đất chuẩn, mới nhất

Giấy biên nhận tiền mua đất: Xác nhận giao dịch mua bán đất đai Giấy biên nhận tiền mua đất rất quan trọng trong việc xác nhận giao tiền mua bán đất theo hợp đồng....

Giấy biên nhận tiền mua đất: Xác nhận giao dịch mua bán đất đai

Giấy biên nhận tiền mua đất rất quan trọng trong việc xác nhận giao tiền mua bán đất theo hợp đồng. Nó đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các bên tham gia giao dịch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách thực hiện biểu mẫu này. Dưới đây, BĐS Homedy sẽ giúp bạn nắm được khái niệm, nội dung, và cách soạn thảo mẫu giấy này.

Khái niệm giấy biên nhận tiền mua đất

Giấy biên nhận tiền là gì?

Giấy biên nhận tiền là văn bản thể hiện việc giao và nhận tiền giữa hai bên giao dịch, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong một số trường hợp, giấy biên nhận tiền sẽ có thêm nội dung bên thứ 3 làm chứng để đảm bảo độ tin cậy. Nó thường được sử dụng trong giao dịch mua bán đất, dân sự, vay mượn tiền, và các loại hình giao dịch khác.

Nội dung của giấy biên nhận tiền thường gồm những thông tin cơ bản sau: thời gian, địa điểm thiết lập biên nhận, thông tin của 02 bên giao dịch, và nội dung giao nhận tiền. Sau khi thỏa thuận và hoàn thành đầy đủ thông tin, các bên kiểm tra tiền và ký vào 02 bản biên nhận, mỗi bên giữ 01 bản.

Giấy biên nhận tiền mua đất là gì?

Giấy biên nhận tiền mua đất là văn bản thể hiện việc giao và nhận tiền giữa các bên tham gia mua bán đất đai. Thông thường, biên nhận tiền mua bán đất sẽ có thêm đối tượng thứ 3 làm chứng để tăng tính tin cậy của giao dịch. Mẫu giấy biên nhận mua đất thường được sử dụng để đảm bảo về mặt pháp lý và tránh tranh chấp hoặc rắc rối có thể xảy ra trong quá trình mua bán nhà, đất. Theo Điều 328, Bộ luật Dân sự năm 2015, giấy biên nhận tiền mua đất không bắt buộc phải chứng thực hoặc công chứng vì đây chỉ là thỏa thuận giữa các bên tham gia hợp đồng.

Nội dung của giấy biên nhận tiền mua đất

Tương tự như những mẫu văn bản biên nhận khác, giấy biên nhận tiền mua đất sẽ bao gồm rất nhiều thông tin khác nhau. Bạn cần chú ý một số nội dung cơ bản và quan trọng không thể thiếu như:

 • Tên biên bản
 • Thông tin của bên giao và nhận tiền, thông tin của bên làm chứng (nếu có): Họ và tên, số CMND, địa chỉ, SĐT,...
 • Thời gian và địa điểm giao nhận tiền
 • Nội dung giao nhận tiền
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Chữ ký của các bên tham gia

Mẫu giấy biên nhận tiền mua bán đất

Giấy biên nhận tiền mua đất Giấy biên nhận tiền mua đất là gì?

Khái niệm giấy biên nhận tiền mua đất Khái niệm giấy biên nhận tiền mua đất

Mẫu giấy biên nhận tiền mua bán đất Mẫu giấy biên nhận tiền mua bán đất

Mẫu giấy biên nhận tiền cọc mua bán đất Mẫu giấy biên nhận tiền cọc mua bán đất

Khi soạn thảo mẫu giấy biên nhận này, bạn cần lưu ý:

 • Mục “Bên đặt cọc” và “Bên nhận cọc”: Cần kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu
 • Mục “Số tiền”: Cần phải ghi số tiền cụ thể bằng số và bằng chữ cái để đảm bảo tính chính xác
 • Mục “Lý do đặt cọc”: Trình bày rõ thông tin về nhà đất mà 2 bên dự định mua bán.
 • Mục “Thời hạn đặt cọc”: Nêu rõ thời gian ngày giờ đặt cọc và bao gồm cả thời điểm bắt đầu đặt cọc đến khi việc đặt cọc kết thúc.

Nếu đặt cọc thành công, hợp đồng mua bán đất đai sẽ được diễn ra. Khoản tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho bên cọc hoặc trừ vào giá trị đất để thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua bán đất. Tuy nhiên, nếu việc mua bán đất không thành công:

 • Bên đặt cọc từ chối ký hợp đồng, tiền cọc thuộc về bên nhận cọc.
 • Bên nhận cọc từ chối ký hợp đồng, tiền cọc thuộc về bên đặt cọc.

Những thông tin trên giấy biên nhận tiền mua đất rất quan trọng. Đảm bảo bạn hiểu rõ và cung cấp đầy đủ thông tin trước khi ký kết.

1