Bình Dương: Khu nhà ở Nam Tân Uyên phải hoàn tiền góp vốn cho khách hàng nếu yêu cầu

Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên sau 5 năm xây dựng vẫn chưa hoàn thành. Vấn đề này đã được UBND TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đưa ra lời khuyên cùng yêu...

Bình Dương: Khu nhà ở Nam Tân Uyên phải trả lại tiền góp vốn cho khách hàng nếu có yêu cầu

Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên sau 5 năm xây dựng vẫn chưa hoàn thành. Vấn đề này đã được UBND TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đưa ra lời khuyên cùng yêu cầu chủ đầu tư hoàn lại tiền góp vốn cho khách hàng nếu có yêu cầu.

Nỗ lực giải quyết tình hình

Ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã phát biểu trong buổi họp về tình hình thực hiện dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình. Ông đề nghị chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên bố trí cán bộ tại văn phòng dự án để phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh và giao dịch bất động sản tại dự án.

Lãnh đạo TP. Tân Uyên cũng yêu cầu làm việc với 1.789 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Á, Công ty Cổ phần Địa ốc Núi Hồng để xem xét tình hình triển khai dự án và lập kế hoạch hoàn trả tiền góp vốn cho khách hàng nếu yêu cầu.

Đảm bảo tính an ninh trật tự

Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Lợi cũng đề nghị chủ đầu tư cung cấp báo cáo tổng quan về tình hình thực hiện dự án, kết quả khắc phục các vi phạm hành chính và kế hoạch triển khai trong tương lai.

Danh sách 1.789 khách hàng và thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Á, Công ty Cổ phần Địa ốc Núi Hồng đã được gửi tới Đội Thanh tra Xây dựng số 5 - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường phường Khánh Bình để theo dõi và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Kế hoạch triển khai tiếp theo

Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục liên hệ và phối hợp với các sở ngành tỉnh để giải quyết các khó khăn trong lĩnh vực đất đai, đồng thời hoàn thiện thủ tục đầu tư và không tiếp tục thi công hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cấp phép thi công.

Lãnh đạo TP. Tân Uyên giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND phường Khánh Bình để theo dõi và hỗ trợ Công ty Nam Tân Uyên trong việc thực hiện dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên. Công an TP Tân Uyên và các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu xử lý các tình huống có sự tập trung đông người để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

1