Ý nghĩa ngày rằm thượng nguơn Thiên quan Tứ phước

Ngày rằm thượng nguơn, còn được gọi là ngày Thiên quan Tứ phước, là một trong ba ngày rằm lớn trong năm theo phép làm âm lịch thời xưa. Ở Trung Quốc, ngày này còn...

Ngày rằm thượng nguơn, còn được gọi là ngày Thiên quan Tứ phước, là một trong ba ngày rằm lớn trong năm theo phép làm âm lịch thời xưa. Ở Trung Quốc, ngày này còn được gọi là ngày nguyên tiêu và người ta tổ chức lễ hoa đăng để chào đón ngày mới. Tuy nhiên, đối với đại đạo Cao Đài và các tín đồ Cao Đài, ngày rằm thượng nguơn có ý nghĩa đặc biệt.

Thiên quan Tứ phước trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Ngày rằm thượng nguơn, người dân Việt Nam thường tổ chức hành hương tới các chùa để cầu phước và mong mua may bán đắt. Một trong những điểm hành hương nổi tiếng là chùa Bà (chùa Thiên Hậu) ở Bình Dương. Truyền thống này đã được truyền lại từ đạo Lão Trung Quốc và hòa quyện vào tín ngưỡng dân gian và đạo Phật của người dân.

Cùng với việc xây dựng các bàn thờ nhỏ để thờ ông Thiên, người dân Việt Nam cũng tôn vinh Thiên quan Tứ phước bằng cách treo các bức tablet ghi chữ Hán "Thiên quan Tứ phước" trước nhà hoặc trên tường. Đây là một cách để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tu hành và cầu xin phước lành từ Thiên quan.

Nguồn gốc Thiên quan Tứ phước trong lịch sử đạo Lão Trung Quốc

Thiên quan Tứ phước vốn có nguồn gốc từ đạo Lão Trung Quốc, nơi các đạo sĩ tôn thờ vua Nghiêu, vua Thuấn và vua Vũ. Theo huyền sử Trung Quốc, ba vị này trông coi việc thưởng phạt tội phước và đã đóng góp rất nhiều cho xây dựng lại thế gian.

Mùa Xuân và lễ Thiên quan Tứ phước

Trong mùa Xuân, người Hoa thường dán các tranh Thiên quan trước cửa nhà để chúc phước. Tranh tết của dân gian Trung Quốc cũng thường in hình Thiên quan, ông quan mặc triều phục và giơ hai tay cao lên, cầm cành hoa ban lộc. Đây là một cách để chúc phước cho năm mới và hy vọng thu hút tài lộc.

Ngày Thiên quan Tứ phước trong đạo Cao Đài

Trong đạo Cao Đài, ngày rằm thượng nguơn được coi là lễ trọng và có ý nghĩa to tát. Đối với Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, ngày này là một ngày quan trọng để khai mạc. Người tín đồ Cao Đài cũng thường cúng lễ và cầu nguyện để tái tạo lại đời Nghiêu Thuấn, góp phần thực hiện sứ mạng của đạo Cao Đài.

Đối với toàn đạo, ngày rằm thượng nguơn là dịp để cúng rằm và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ và các chiến sĩ trận vong được siêu rỗi. Những lời sớ và lời dạy trong đạo Cao Đài nhắc nhở tín đồ phải tu hành và hành đạo, đồng thời phải tỏ lòng biết ơn và nhớ đến những người đã khuất bóng.

Trên hết, ngày Thiên quan Tứ phước là dịp để mỗi người tín đồ nhớ đến vai trò của mình trong công cuộc cứu độ và đóng góp vào sứ mạng của đạo Cao Đài.

Chú thích về font chữ Hán Arial Unicode MS trong bài này.

1