Hướng dẫn xử lý căn nhà số 14 Lương Thế Vinh, Phú Nhuận (TP Huế)

Hình ảnh: Một góc TP Huế Một căn nhà tại số 14 Lương Thế Vinh, phường Phú Nhuận, TP Huế đã thu hút sự quan tâm của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Thừa Thiên...

Phú Nhuận (TP Huế) Hình ảnh: Một góc TP Huế

Một căn nhà tại số 14 Lương Thế Vinh, phường Phú Nhuận, TP Huế đã thu hút sự quan tâm của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vì vậy, chúng ta cần hướng dẫn cách giải quyết vấn đề này để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Vấn đề về căn nhà số 14 Lương Thế Vinh

Theo Công văn số 7635/UBND-ĐC của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, căn nhà số 14 Lương Thế Vinh đã được UBND Cách mạng khu phố Vĩnh Lợi tiếp quản vào năm 1975. Sau đó, UBND Cách mạng khu phố Vĩnh Lợi đã bàn giao khu nhà đất này cho Văn phòng UBND Cách mạng thành phố Huế sử dụng. Bà Ngô Thị Lý đã được phép sử dụng phần nhà phụ phía sau của căn nhà số 08 Lương Thế Vinh (nay là căn nhà số 14 Lương Thế Vinh). UBND tỉnh Bình Trị Thiên cũng đã quyết định quản lý toàn bộ nhà đất số 08 Lương Thế Vinh, bao gồm cả căn nhà số 14.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 1146/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và bản vẽ mặt bằng phân chia ranh giới nhà đất số 10 và 12 Lương Thế Vinh lập năm 2007, phần diện tích nhà đất được bà Ngô Thị Lý sử dụng tại căn nhà số 14 không thuộc diện tích đã được xác lập sở hữu của Nhà nước.

Giải quyết căn nhà số 14 Lương Thế Vinh

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn giải quyết vấn đề này theo quy định pháp luật. Tùy vào việc căn nhà đã được Nhà nước bố trí sử dụng cho bà Ngô Thị Lý hay chưa, chúng ta sẽ có các phương án giải quyết khác nhau.

Nếu căn nhà đã được Nhà nước bố trí sử dụng, chúng ta cần kiểm tra các văn bản và giấy tờ chứng minh việc bố trí sử dụng như hợp đồng thuê nhà ở. Trong trường hợp này, căn nhà số 14 Lương Thế Vinh sẽ thuộc diện nhà đất đã được Nhà nước quản lý và bố trí sử dụng theo quy định của pháp luật. Chúng ta sẽ xem xét giải quyết căn nhà số 14 Lương Thế Vinh theo quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Nếu căn nhà chưa được bố trí sử dụng, chúng ta cần áp dụng quy định tại Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét và giải quyết căn nhà số 14 Lương Thế Vinh.

Kết luận

Đối với căn nhà số 14 Lương Thế Vinh, TP Huế, chúng ta cần tiến hành xem xét và giải quyết vấn đề một cách cẩn thận và tuân thủ quy định pháp luật. Chúng ta sẽ xem xét xem căn nhà đã được bố trí sử dụng hay chưa để áp dụng phương án giải quyết phù hợp.

1