Muốn hành nghề môi giới bất động sản cần những điều kiện gì?

Nếu bạn đang quan tâm đến lĩnh vực môi giới bất động sản và muốn hành nghề trong ngành này, hãy cùng tìm hiểu những điều kiện cần thiết để trở thành một môi giới...

Nếu bạn đang quan tâm đến lĩnh vực môi giới bất động sản và muốn hành nghề trong ngành này, hãy cùng tìm hiểu những điều kiện cần thiết để trở thành một môi giới chuyên nghiệp.

Hiện trạng kinh doanh môi giới bất động sản tại Việt Nam

Theo luật gia Nguyễn Văn Nghĩa từ Công ty Luật TNHH LSX, Bộ Xây dựng đã thừa nhận rằng ngành môi giới bất động sản đang gặp nhiều khó khăn về năng lực và chất lượng nhân lực. Để khắc phục tình hình này, Bộ Xây dựng đã đưa ra quy định, yêu cầu các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và kỹ năng. Điều này nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và đạo đức trong hoạt động môi giới bất động sản.

![Muốn hành nghề môi giới bất động sản cần những điều kiện gì?](https://vinhomesdreamcity.vn/uploads/images/blog/admin/2024/02/13/muon-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-can-nhung-dieu-ki

1