Giấy mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý không?

Đối với các giao dịch mua bán nhà đất ngày càng tăng, việc hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu...

Đối với các giao dịch mua bán nhà đất ngày càng tăng, việc hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị pháp lý của giấy mua bán đất viết tay và các ảnh hưởng của nó đến quyền và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

Giấy mua bán đất viết tay là gì?

Giấy mua bán đất viết tay là văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Điểm đặc biệt của giấy mua bán này là không có sự công chứng hay chứng thực.

Khi các bên trong giao dịch đồng ý mua bán và tự nguyện lập giấy mua bán đất viết tay, đây sẽ được coi như một hợp đồng mua bán. Mặc dù có chữ ký của các bên, nhưng giấy mua bán này không được công chứng hay chứng thực.

Tuy nhiên, giấy mua bán đất viết tay không được nhà nước và pháp luật công nhận mà chỉ có giá trị thoả thuận giữa các bên trong giao dịch.

Giấy mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý không? Giấy mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý không?

Giấy mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp lý không?

Theo Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

Từ ngày 01/7/2014 trở đi, việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là bắt buộc. Khi mà hợp đồng không được công chứng hay chứng thực, hợp đồng đó sẽ trở nên vô hiệu.

Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về hình thức của giao dịch dân sự. Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực để có hiệu lực pháp luật. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hay chứng thực sẽ bị vô hiệu do không tuân thủ về mặt hình thức.

Tuy nhiên, theo Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức có thể được công nhận hiệu lực trong hai trường hợp sau:

  • Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản, nhưng không tuân thủ quy định về hình thức theo luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch. Trong trường hợp này, nếu một bên hoặc các bên yêu cầu, Tòa án có thể ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó mà không cần công chứng hay chứng thực.
  • Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản, nhưng vi phạm các quy định bắt buộc về công chứng hay chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch. Trong trường hợp này, nếu một bên hoặc các bên yêu cầu, Tòa án có thể ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Và trong trường hợp này, các bên không cần thực hiện việc công chứng hay chứng thực.

Như vậy, giấy mua bán đất viết tay không có sự công chứng hay chứng thực sẽ bị vô hiệu do không tuân thủ về mặt hình thức. Tuy nhiên, nếu đã thực hiện ít nhất ⅔ nghĩa vụ trong giao dịch, người dân có quyền yêu cầu Tòa án công nhận hiệu lực của hợp đồng mà không cần thực hiện việc công chứng hay chứng thực.

Với những thông tin trên, chúng ta đã hiểu rõ hơn về giấy mua bán đất viết tay và giá trị pháp lý của nó. Việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan là rất cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong giao dịch mua bán nhà đất.

1