Phùng Khắc Khoan: Nhà thơ và danh nhân của đất nước

Ảnh minh họa Phùng Khắc Khoan (1528-1613), còn được biết đến với bút danh Hoằng Phu, hiệu là Nghị Trai, Mai Nham Tử, hay còn gọi là Trạng Bùng, là một nhà thơ và nhà...

Phùng Khắc Khoan Ảnh minh họa

Phùng Khắc Khoan (1528-1613), còn được biết đến với bút danh Hoằng Phu, hiệu là Nghị Trai, Mai Nham Tử, hay còn gọi là Trạng Bùng, là một nhà thơ và nhà quan nhà Lê trung hưng của Việt Nam.

Thân thế và sự nghiệp

Phùng Khắc Khoan sinh năm 1528 tại làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, trấn Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Được biết, ông là em cùng mẹ khác cha với Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thuở nhỏ, ông được cha rèn cặp và theo học Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mặc dù được biết đến với tài văn và kiến thức uyên bác, ông không tham gia thi cử và từ chối làm quan với triều Mạc. Trong thời gian vua Lê Trung Tông trị vì (1548-1556), ông tham gia cuộc chiến để diệt Mạc. Năm 1557, ông đỗ đầu khoa thi Hương ở Yên Định và được triều đình coi trọng, giữ chức Ký lục và tham gia việc cơ mật. Trong giai đoạn này, ông đã được phong cho các chức vụ văn chương và quan trọng khác.

Các tác phẩm chính

Phùng Khắc Khoan để lại nhiều tác phẩm văn và thơ. Những tác phẩm chính của ông bao gồm:

Tác phẩm bằng chữ Nôm

  • "Ngư phủ nhập Đào nguyên" (Truyện người đánh cá vào suối hoa đào)
  • "Lâm tuyền vãn" (Bài vãn ca về cảnh sống nơi rừng suối)
  • "Chu Dịch quốc âm ca" (Sách diễn nghĩa về Kinh Dịch)

Tác phẩm bằng chữ Hán

  • "Ngôn chí thi tập" (Tập thơ nói chí)
  • "Huấn đồng thi tập" (Tập thơ dạy trẻ)
  • "Đa thức tập" (Tập thơ biết nhiều)
  • "Mai Lĩnh sứ hoa thi tập" (Tập thơ đi sứ Trung Quốc qua cửa quan Mai Lĩnh)

Ngoài ra, ông còn để lại một số bài tựa, văn bia và những tập sách khác không thể xác thực được.

Thành tựu và đóng góp cho đất nước

Phùng Khắc Khoan là một nhà danh tiếng và ghi công lớn cho quốc gia. Ông đã được đi sứ sang Trung Quốc và trở về nước với các ấn sắc, đóng góp cho việc mở rộng quan hệ giao lưu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông cũng đã học và đem về những kiến thức về nghề dệt mỏng và trồng trọt từ Trung Quốc để truyền dạy cho dân, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tầm ảnh hưởng

Phùng Khắc Khoan đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Người dân ở Phùng Xá đã xây đền thờ ông để tưởng nhớ công đức của ông. Ngoài ra, cũng có các tên đường và trường học mang tên Phùng Khắc Khoan tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Kết luận

Phùng Khắc Khoan là một nhà thơ và danh nhân với đóng góp không nhỏ cho văn hóa và phát triển của đất nước. Tác phẩm của ông còn tồn tại và được biết đến cho đến ngày nay.

1