Mức án phí khởi kiện tranh chấp đất đai hiện hành

Đối với các vụ tranh chấp đất đai, việc xác định và đóng án phí khởi kiện là một yêu cầu quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức án...

án phí, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Đối với các vụ tranh chấp đất đai, việc xác định và đóng án phí khởi kiện là một yêu cầu quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức án phí khởi kiện tranh chấp đất đai hiện hành và nghĩa vụ của người khởi kiện.

1. Trách nhiệm đóng án phí theo quy định của pháp luật

Theo Điều 195 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trách nhiệm đóng án phí được quy định như sau:

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.

Các bước thực hiện tạm đóng án phí là:

  • Bước 1: Người khởi kiện đến Tòa án để nộp tiền tạm ứng án phí.
  • Bước 2: Người khởi kiện nhận giấy báo nộp tiền tạm ứng án phí.
  • Bước 3: Người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo nộp tiền.
  • Bước 4: Người khởi kiện nộp lại cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Lưu ý: Tòa án chỉ thụ lý vụ án khi người khởi kiện đã nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Tuy nhiên, đối với những trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, Tòa án sẽ thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Nếu bạn đang tranh chấp đất đai, hãy nhớ rằng người khởi kiện cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định trên.

2. Người có nghĩa vụ đóng án phí khởi kiện tranh chấp đất đai

Về người có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định như sau:

Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp dân sự phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm. Điều này cũng áp dụng cho nguyên đơn trong vụ tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí và nghĩa vụ chịu án phí theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận. Ngược lại, nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận.

Như vậy, nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí của nguyên đơn chỉ là tạm thời để đảm bảo quyền lợi. Việc xác định người chịu án phí phụ thuộc vào kết quả giải quyết vụ án. Một cách dễ hiểu, người thua kiện sẽ phải chịu án phí.

3. Mức đóng án phí khởi kiện tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, mức án phí khởi kiện tranh chấp đất đai được xác định như sau:

  • Trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của ai, đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá trị. Mức án phí là 300.000 đồng.
  • Trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị hoặc quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần, đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như vụ án có giá trị, đối với phần giá trị mà mình được hưởng.

Mức án phí cụ thể quy định tại danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về trách nhiệm đóng án phí, người chịu nghĩa vụ đóng án phí và mức án phí đối với các vụ tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp đất đai nói riêng.

1