Xem thêm

HANDICO 6 đang hợp thức hoá vi phạm toà nhà Diamond Flower

HANDICO gia nhập “Câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng” Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vi phạm quy định phòng chống dịch tại Handico Các vi phạm của Handico 6...

HANDICO gia nhập “Câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng” Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vi phạm quy định phòng chống dịch tại Handico

Các vi phạm của Handico 6 tại Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất C1, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân (toà nhà Diamond Flower) đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng tại toà nhà này và đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra vào năm 2020, các vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để và vẫn còn tồn tại.

Tạo tiền lệ xấu, gây bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Việc không khắc phục các vi phạm đã gây ra sự không đồng tình từ một số doanh nghiệp. Sự chậm trễ trong việc xử lý vi phạm tạo ra tiền lệ xấu và gây bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công bằng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mà còn vi phạm Luật Cạnh tranh.

Handico 6 cam kết khắc phục vi phạm

Handico 6 đã cam kết khắc phục các vi phạm tại toà nhà Diamond Flower. Công ty này đã dừng hoạt động tại tầng kỹ thuật L2 sau khi nhận kết luận từ Thanh tra Bộ Xây dựng. Đối với các vi phạm khác, Handico 6 đang tiến hành hướng dẫn của Sở Xây dựng để lấy ý kiến đồng thuận của cư dân và điều chỉnh dự án.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục vi phạm

UBND quận Thanh Xuân đã yêu cầu Handico 6 khẩn trương thực hiện tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng theo thiết kế đã được phê duyệt. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiếp tục liên hệ với Handico 6 để điều chỉnh dự án và khắc phục các vi phạm.

Việc khắc phục vi phạm tại toà nhà Diamond Flower là một bước quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực xây dựng.

1