Đảng Cộng sản Việt Nam: Dự án khu công nghiệp Đông Anh được chấp thuận

Ảnh: Một khu công nghiệp ở huyện Đông Anh hiện nay. Với quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký, chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh...

Đảng Cộng sản Việt Nam Ảnh: Một khu công nghiệp ở huyện Đông Anh hiện nay.

Với quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký, chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh, thành phố Hà Nội đã được chấp thuận. Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) sẽ là người chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư cho dự án này.

Đầu tư và quy mô

Dự án sẽ được thực hiện tại các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 6,338,478 tỷ đồng, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư là 1,267,696 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất của dự án là 299,45 ha, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 179,1 ha và giai đoạn 2 có diện tích 120,35 ha. Dự án cũng không tính phần diện tích đất đã được cho thuê lại của nhà đầu tư.

Quản lý và giám sát

Dự án này sẽ có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm về việc thẩm định chủ trương đầu tư và quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và các pháp luật liên quan. Các Bộ, ngành có liên quan cũng sẽ có trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đảm bảo tuân thủ quy hoạch

UBND thành phố Hà Nội sẽ đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật. Họ cũng sẽ đảm bảo tính phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp phê duyệt và chịu trách nhiệm về các nội dung đã được chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó. Các ý kiến của các Bộ, ngành cũng sẽ được tiếp thu và xem xét.

Triển khai phù hợp với quy hoạch

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án để đảm bảo góp đủ vốn và đúng thời hạn theo cam kết của nhà đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư cũng sẽ được hướng dẫn tuân thủ các điều kiện kinh doanh bất động sản và quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đông Anh đã được phê duyệt.

Đảm bảo cam kết vốn chủ sở hữu

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước. Họ cũng đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết để thực hiện dự án đúng tiến độ và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.

Dự án khu công nghiệp Đông Anh sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố Hà Nội. Qua việc bảo đảm quy hoạch và cam kết vốn chủ sở hữu, dự án này hứa hẹn mang lại những lợi ích đáng kể cho cả người dân và các doanh nghiệp địa phương.

1