Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch chưa?

Việc thực hiện các quy định về trình tự thủ tục trong quy hoạch xây dựng theo Luật xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi. Điều này cho thấy Luật đã nhận thấy những...

Việc thực hiện các quy định về trình tự thủ tục trong quy hoạch xây dựng theo Luật xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi. Điều này cho thấy Luật đã nhận thấy những bất cập trong việc cấp giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch và đã bãi bỏ thủ tục này. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về những điểm mới của Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 và tại sao quyết định này được đưa ra.

Khái niệm về quy hoạch

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù. Nó bao gồm tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ. Quy hoạch xây dựng cũng bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Cấp giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch

Trước đây, việc cấp giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014. Giấy phép quy hoạch xây dựng là văn bản cấp cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù. Còn chứng chỉ quy hoạch là văn bản xác định các thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ năm 2019, các thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch đô thị, giấy phép quy hoạch xây dựng đã được bãi bỏ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Điều này được thực hiện nhằm giảm bớt những bất cập trong việc cấp phép và hoạt động theo giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch.

Một số điểm mới của Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch 2018

Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 đã đưa ra một số điểm mới quan trọng. Dưới đây là những điểm đáng chú ý:

1. Xây dựng trong KCN không cần Giấy phép quy hoạch

Theo quy định mới, khu chức năng đặc thù được chuyển thành khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo và khu thể dục thể thao. Điều này có nghĩa là chủ đầu tư không cần có Giấy phép quy hoạch xây dựng khi đầu tư xây dựng trong những khu công nghiệp, khu kinh tế mà chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

2. Không sử dụng quy hoạch làm điều kiện cấp phép kinh doanh

Luật sửa đổi cũng đã bãi bỏ quy định yêu cầu sử dụng quy hoạch làm điều kiện cấp phép kinh doanh trong hoạt động vận tải đường bộ. Điều này đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

3. Công khai quy hoạch đất chậm nhất 15 ngày

Theo quy định mới, toàn bộ nội dung về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải được công bố công khai sau khi đã được phê duyệt. Việc công bố công khai phải được thực hiện chậm nhất là 15 ngày từ ngày nội dung kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo sự công khai, minh bạch và giúp người dân có thông tin chính xác về quy hoạch sử dụng đất.

Từ những điểm mới trên, chúng ta thấy rằng việc bãi bỏ các thủ tục cấp giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch là một bước đột phá quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính. Điều này sẽ đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch và hiệu quả.

1